Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Είσοδος Χρήστη

Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας με Επίκεντρο τον Ασθενή:
Καλές Πρακτικές Πληροφορικής & Διαλειτουργικότητας


Σημαντικές ανακοινώσεις για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της Υγείας στη χώρα μας, οι οποίες έρχονται να βελτιώσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, να διευκολύνουν το έργο των επαγγελματιών υγείας και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο εθνικό σύστημα υγείας, έλαβαν χώρα στο διήμερο Συνέδριο Health IT Conference 2018.

Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής

 • Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος HL7 Hellas
 • Γεώργιος Κακουλίδης, Πρόεδρος ΕΣΠΥ

Μέλη:

 • Γιώργος Στεφανόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης Υπουργού Υγείας, Υπουργείο Υγείας
 • Aθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
 • Νέλλη Καψή, Αρχισυντάκτρια Health Daily
 • Ελευθερία Κουτρούλη, Γραφείο Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
 • Μίνα Μπουμπάκη, Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Υγείας
 • Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:

 • Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Μέλη:

 • Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ
 • Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ
 • Μιχαήλ Βλασταράκος, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)
 • Δρ Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης MD, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ), Μέλος ΔΣ Ι.Ε.Α, Ιατρός Βιοπαθολόγος –Κοινωνικός Ιατρός , Συντ. Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων ,ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"
 • Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ)
 • Ελένη Θεοδωρίδου, Γενική Γραμματέας Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ)
 • Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ-Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 • Κωστής Καγγελίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΒΕ, COO, ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
 • Δημήτριος Διονύσιος - Κουτσούρης, Καθηγητής, Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών, ΕΜΠ
 • Δέσποινα Μακριδάκη, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΟΦ
 • Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Θεοχάρης Μηλώνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Υγείας
 • Σωτήριος Μπερσίμης, Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
 • Κλεάνθης Νόου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων Δημοσίου Τομέα, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής – ΓΓΨΠ
 • Δημήτρης Πανταζής, Διευθύνων Σύμβουλος Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – ΙΦΕΤ ΑΕ
 • Στέργιος Πόραβος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης Ποιότητας Τεχνολογιών Υγείας – ΕΚΑΠΤΥ
 • Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ & Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA
 • Παναγιώτης Τσανάκας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
 • Μαρία Χαρίτου, Διοικήτρια Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι", Διευθύντρια Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

Θεματολογία

 • Στρατηγική Ηλεκτρονικής Υγείας: Δράσεις και Προτεραιότητες
 • Αποτυπώνοντας το Σήμερα της Ηλεκτρονικής Υγείας στη Χώρα μας
 • Το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Οι Νέες Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες, η Συμμετοχή της Ελλάδας και οι Στόχοι για τον Τομεα της Υγείας, τους Ασθενείς και τον Πολίτη
 • GDPR και Υγεία: Οι Εξελίξεις στο Χώρο των Προσωπικών Δεδομένων και Πως Επηρεαζουν τον Κλάδο της Υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Αποτελέσματα από μια σειρά Λύσεων

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων:

 • Καλές πρακτικές για την απλοποίηση των διαδικασιών και την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων
 • Νέα μοντέλα και ψηφιακές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες
 • Καλές πρακτικές για τη διαλειτουργικότητα, τη διασύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων

Key issues

Οι Θεματικές ενότητες που καλύπτουν το πλαίσιο δράσης του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:

 • Στρατηγική Ηλεκτρονικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 • Βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας: διευκόλυνση εξάπλωσης αλλά και δυνατότητες υιοθέτησης.
 • Απλοποίηση των διαδικασιών επαφής του Πολίτη με το Σύστημα Υγείας τόσο σε επίπεδο ιατρικής φροντίδας όσο και σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης (εξωστρέφεια, λογοδοσία, απλούστευση λειτουργίας διοικητικού μηχανισμού, άυλες υπηρεσίες): ενίσχυση της γνώσης του Πολίτη, μείωση της ταλαιπωρίας.
Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη των υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας
 • Σε στελέχη των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας (είτε πρόκειται για επαγγελματίες υγείας, προσωπικό πληροφορικής, διοικητικό προσωπικό, κλπ.)
 • Σε στελέχη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Σε εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα
 • Σε εκπροσώπους των εποπτευόμενων φορέων
 • Σε εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων στο χώρο της υγείας
 • Σε εκπροσώπους ασθενών

Σχετικά άρθρα

Επιβεβαιωμένοι
Ομιλητές – Συντονιστές

  Ιωάννης Μπασκόζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας
  Σταμάτης Βαρδαρός, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Υγείας

 • Δρ. Βασίλης Αγγελίδης, Υπ/ση Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
 • Γιώργος Αγγούρης, Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, ΕΟΠΥΥ
 • Άγγελος Αναγνώστου, E-Collaboration Services Director, SoftOne Technologies A.E.
 • Κατερίνα Αποστολάκη, Cloud & Security Solutions Manager Marketing Department Services Business Division, INTRACOM TELECOM
 • Άντα Γκρέκα, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Γενικών Εφαρμογών, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
 • Ειρήνη Γρυμάνη, Βιοστατιστικός, Επιχειρησιακή υπεύθυνη του BI-Health, Υπουργείο Υγείας
 • Άρης Δερμιτζάκης, Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (BITU), Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μιχάλης Ζερβός, Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου Κεντρικού Μηχανισμού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 • Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδικός Επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ-Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 • Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
 • Κωστής Καγγελίδης, COO, Γνώμων Πληροφορική
 • Γεώργιος Κακουλίδης, Πρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ)
 • Χαράλαμπος Καρανίκας, Σύμβουλος ερευνητής ηλεκτρονικής υγείας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ
 • Γεώργιος Καρράς, Προϊστάμενος Ιατρικής Πληροφορικής, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
 • Δημήτριος Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλ. Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Αθανάσιος Κελεπούρης, Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Υγείας
 • Γιώργος Κίρκος, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
 • Γεώργιος Κότσαλης, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας – Πατησίων
 • Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Ελευθερία Κουτρούλη, Γραφείο Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
 • Νικόλαος Λαμπρογεώργος, Senior Account Man¬ager, Public Sector, Ελλάδα και Κύπρο, Cisco Hellas S.A
 • Γρηγόρης Λεοντόπουλος, Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ, μέλος του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ
 • Θεοδόσιος Λόζος, Διευθυντής Πληροφορικής , 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
 • Δρ. Θωμάς Μαυρουδάκης, Ειδικός σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Ιωάννης Μελετλίδης, Business Development Manager, Mantis Hellas
 • Γιώργος Μοσχοβάκης, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝ Ηρακλείου Βενιζέλειο
 • Αναστάσιος Μουμτζόγλου, Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών 'Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
 • Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος, HL7 Hellas
 • Σωτήριος Μπερσίμης, Πρόεδρος ΕΟΠΥY
 • Αντώνιος Μπρούμας, Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, συνεργαζόμενη με την ΕΥ
 • Γεώργιος Πάγκαλος, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ & Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφορικής & Ασφάλειας της Σχολής
 • Σπύρος Παζιάνας, Chief Operating Officer, Computer Solutions
 • Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Διεύθυνση Πληροφορικής, ΕΟΠΥΥ
 • Άντυ Πάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλ. Συνταγογράφησης Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
 • Κωνσταντίνος Πανουτσόπουλος,Head of Lab Organization & QC, Roche Diagnostics (Hellas) S.A.
 • Γιάννης Παυλίδης, Presales & Technical Support Manager, ESET Hellas
 • Βασίλης Περγιουδάκης, Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου Αυτοματοποιημένης Συλλογής Δεδομένων
 • Αθανάσιος Πετμεζάς, Γενικός Διευθυντής, cosmoONE
 • Αντώνης Πρωιμάδης, Senior Presales Engineer, Fortinet
 • Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ
 • Αργύρης Σακελλαρίου, Τμήμα Πληροφορικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Πρόεδρος (προσωρινής 5μελούς), Π.Ε.Ε.Π.Λ.Υ
 • Μάρκος Σπέης, SAP Project Manager, PMP, Όμιλος Βιοϊατρικής
 • Αθηνά Σπηλίου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
 • Στέλλα Σπύρου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
 • Ευάγγελος Σταματιάδης, Διευθυντής Πληροφορικής, 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
 • Κώστας Στεργιόπουλος, Επιχειρησιακός Διευθυντής, Mediterraneo Hospital
 • Γιώργος Στεφανόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης Υπουργού Υγείας, Υπουργείο Υγείας
 • Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
 • Ναταλία Τουμπανάκη, Consultant, Health Policy Conferences, Health Daily
 • Κωνσταντίνος Τρεμπέλης, Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Πληροφορικής ,Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Αθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε
 • Βίλμα Τσακίρογλου, Υπεύθυνη Πληροφορικής, ΚΕΘΕΑ
 • Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικού & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων
 • Κωνσταντίνος Τσουρδίνης, Προϊστάμενος Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
 • Ελπίδα Φωτιάδου, Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ειδικών Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
 • Τάσος Χαλκιάς, Sales Manager,Intrasoft Public Sector SE Europe
 • Ανάργυρος Χρυσάνθου, Ειδικός επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα