Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες

Ζωή Ρακοπούλου, κιν.: 694 8388 608, e-mail: rakopoulou@boussias.com

Ναταλία Τουμπανάκη, κιν.: 694 7936 708 e-mail: ntoubanaki@boussias.com

Χορηγίες

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 322) fax: 210 6617 778, e-mail: tthomos@boussias.com

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 158) fax: 210 6617 778, e-mail: lantoniadi@boussias.com

Συμμετοχές

Χρυσούλα Κορδούλη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 266) fax: 210 6617 778, e-mail: ckordouli@boussias.com

Project Manager

Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 258), fax: 210 6617 778, e-mail: akioul@boussias.com