Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

To πρόγραμμα της 2ης Ημέρας

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

08:30 - 09:00

Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 11:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 2| ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Γ' ΜΕΡΟΣ: Διαλειτουργικότητα, διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων

Συντονιστής
  Δημήτριος Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλ. Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
09.00 - 09.10

«Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για την Υγεία»

  Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
09.10 - 09.40

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (BI-Health) ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

«Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI-Health) του Ε.Σ.Υ.»

 • Ειρήνη Γρυμάνη, Βιοστατιστικός, Επιχειρησιακή υπεύθυνη του BI-Health, Υπουργείο Υγείας

«Ο Κεντρικός Μηχανισμός του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας»

 • Μιχάλης Ζερβός, Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου Κεντρικού Μηχανισμού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

«Αυτοματοποιημένη Συλλογή Δεδομένων από 58 μονάδες Υγείας με τη Χρήση Μηχανισμών Διαλειτουργικότητας»

 • Βασίλης Περγιουδάκης, Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου Αυτοματοποιημένης Συλλογής Δεδομένων
09.40 - 09.50

«Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας στα πλαίσια του eΔΑΠΥ»

  Γιώργος Αγγούρης, Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, ΕΟΠΥΥ
09.50 - 10.00

«Διαλειτουργικότητα στα Πληροφοριακά συστήματα που Υποστηρίζουν την Α' Βάθμια Φροντίδα Υγείας»

  Ελπίδα Φωτιάδου, Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ειδικών Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
10.00 - 10.10

«Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ιατρονοσηλευτικών Ροών ΠΑΝΑΚΕΙΑ και η Εφαρμογή του στο ΠΑΓΝΗ, στο Βενιζέλειο και στο ΓΝ Ρεθύμνου»

  Γιώργος Μοσχοβάκης, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΗ Βενιζέλειο
10.10 - 10.20

«Διασυνοριακή Υγεία: Διαστάσεις Διαλειτουργικότητας, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Προοπτικές Αξιοποίησης στην Ελλάδα»

  Γιώργος Κίρκος, Διοικητής, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
10.20 - 10.30

«Διαλειτουργικότητα και Ασφάλεια στην Παροχή e-ξατομικευμένων Υπηρεσιών Υγείας»

  Κώστας Στεργιόπουλος, Επιχειρησιακός Διευθυντής, Mediterraneo Hospital
10.30 - 10:40

«Διαλειτουργικότητα - Πρόβλημα ή Ποιότητα Λογισμικού»

  Δρ. Βασίλης Αγγελίδης, Υπ/ση Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
10.40 - 10.50

«Πρότυπα Ανταλλαγής Ιατρικών Δεδομένων. Καλές Πρακτικές για το Νοσοκομείο, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και τα Νέα Μοντέλα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας»

  Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος HL7 Hellas
10:50 - 11:30

Συζήτηση

11:30 - 12:00

Διάλειμμα Καφέ

12:00 - 13:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 3| ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συντονιστές
 • Γιώργος Στεφανόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης Υπουργού Υγείας, Υπουργείο Υγείας
 • Ναταλία Τουμπανάκη, Consultant, Health Policy Conferences, Health Daily
12.00 - 12.15

«Νέο Μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

  Σταμάτης Βαρδαρός, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Υπουργείο Υγείας
12:15 - 12:30

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

  Αθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
12.30 - 12.45

«Εγκαινιάζοντας τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας»

  Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
12.45 - 13.30
Στρογγυλή Τράπεζα-Συζήτηση
 • Εκπρόσωπος ΠΙΣ, TBC
 • Γρηγόρης Λεοντόπουλος, Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ, μέλος του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ
 • Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου - ΕΛΛ.Ο.Κ
 • Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
 • Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδικός επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
13:30 - 14:00

Ελαφρύ Γεύμα

14:00 - 15:15 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 | ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Συντονίστρια
  Ελευθερία Κουτρούλη, Γραφείο Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
14.00 - 14.15

«Διασυνοριακές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας στην ΕΕ - μια εισαγωγή»

  Αθανάσιος Κελεπούρης, Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Υγείας
14.15 - 14.30

«Ευρωπαϊκές Κοινές Δράσεις: Η πολιτική Διασυνοριακής Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας»

  Στέλλα Σπύρου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
14.30 - 14.45

«Διασυνοριακές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας»

  Άντυ Πάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλ. Συνταγογράφησης Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
14.45 - 15.00

«Η Ανάπτυξη Διασυνοριακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Ασφάλειας στην Ηλεκτρονική Υγεία»

  Γεώργιος Πάγκαλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ & Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφορικής & Ασφάλειας της Σχολής
15:00 - 15:15

«Η Διεθνής Εμπειρία μιας Ελληνικής Εταιρίας κατά την Υλοποίηση Διασυνοριακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας»

  Κωστής Καγγελίδης, COO, Γνώμων Πληροφορική
15:15 - 17:15 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 |GDPR ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συντονιστής
  Χαράλαμπος Καρανίκας, Σύμβουλος ερευνητής Ηλεκτρονικής Υγείας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ
15.15 - 15.30

«Οι Ανανεωμένες Προκλήσεις για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στον Τομέα της Υγείας»

  Δημήτριος Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος ΔΝ, Ειδικός επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
15.30 - 15.45

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα: Προετοιμάζοντας ένα Νοσοκομείο»

  Ανάργυρος Χρυσάνθου, Ειδικός επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
15.45 - 16.00

«Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών στο Χώρο της Υγείας (ISO 27799)»

  Δρ. Θωμάς Μαυρουδάκης, Ειδικός σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών
16.00 - 16.10

«Countering the evolving cybersecurity challenge»

  Κατερίνα Αποστολάκη, Cloud & Security Solutions Manager Marketing Department Services Business Division, INTRACOM TELECOM
16.10 - 16.20

«Η Εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στον Χώρο της Υγείας»

  Αντώνιος Μπρούμας, Πλατής - Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, συνεργαζόμενη με την ΕΥ
16.20 - 16.30

«Locating and Protecting your Data»

  Γιάννης Παυλίδης, Presales & Technical Support Manager, ESET Hellas
16.30 - 17.15

Στρογγυλή Τράπεζα-Συζήτηση

17:15 - 17:30

Συμπεράσματα & Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου