Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Χώρος διεξαγωγής

Αμφιθέατρο
Ίδρυμα Ευγενίδου

Λ. Συγγρού 387
Είσοδος από Πεντέλης 11

175 64, Παλ. Φάληρο

Τηλ: 210 94 69 600

Φαξ: 210 94 17 372

Email: admin@eugenfound.edu.gr

Πληροφορίες πρόσβασης