Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε στελέχη των υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας
  • Σε στελέχη των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας (είτε πρόκειται για επαγγελματίες υγείας, προσωπικό πληροφορικής, διοικητικό προσωπικό, κλπ.)
  • Σε στελέχη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Σε εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα
  • Σε εκπροσώπους των εποπτευόμενων φορέων
  • Σε εκπροσώπους επαγγελματικών συλλόγων στο χώρο της υγείας
  • Σε εκπροσώπους ασθενών