Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Ταυτότητα συνεδρίου

Με επίκεντρο τον ασθενή, την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και τη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας και των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ενισχύθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός ενοποιημένου και διαλειτουργικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων στο σημείο επαφής με τον ασθενή. Οι ασθενείς έχουν πλέον ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ενημέρωση αλλά και τις δυνατότητες – ευκολίες πρόσβασης στην πληροφορία. Το κοινό μητρώο, η κωδικοποίηση, η προτυποποίηση και η διαλειτουργικότητα αποτελούν μονόδρομο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Συστήματος Υγείας.

Τα Νοσοκομεία συνθέτουν ένα πλήθος πληροφοριακών εφαρμογών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, προκειμένου να δημιουργήσουν το τελικό κόστος νοσηλείας του ασθενή, να εφαρμόσουν σύγχρονα μοντέλα λειτουργίας και να προσφέρουν άμεσα την ιατρική πληροφορία στο γιατρό προκειμένου να προβεί στην κατάλληλη διάγνωση. Συστήματα παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων, παραγγελίας φαρμάκων, RFID τεχνολογικού εξοπλισμού, χρεώσεων χειρουργείων, ασύρματα δίκτυα, πληροφοριακά συστήματα δυνατότητας Επιχειρησιακής-Διοικητικής-Οικονομικής Ευφυΐας, συστήματα αποθήκευσης και διανομής Ιατρικής Εικόνας, bed side info, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, τηλεϊατρική κτλ. αποτελούν μέρος του πολύπλοκου δικτύου πληροφοριών και δεδομένων που διακινούνται και ανταλλάσσονται στο Σύγχρονο Νοσοκομείο και τους δορυφόρους του.

Ταυτόχρονα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας διαθέτει τα δικά της συστήματα πληροφορικής προκειμένου να συλλέξει ένα πλήθος ιατρικών δεδομένων των ασθενών που θα χρησιμοποιήσει μόνο τοπικά, χωρίς να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας στο σύστημα υγείας της χώρας.

Στόχος του Συνεδρίου είναι…
Να αναδείξει καλές πρακτικές σύγχρονων πληροφοριακών υποδομών, εφαρμογών και mobile εφαρμογών, προκειμένου να προσφέρει τεχνογνωσία στα στελέχη διοίκησης, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του κλάδου της Υγείας. Επιδιώκει να συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κλάδου Υγείας προκειμένου να αποτελέσει στρατηγικό συνεργάτη στις αποφάσεις της Διοίκησης.